Pháp qui
Ngày 21/4/2010, Bộ Kế hoạch và Đầutư đã ban hànhThông tư số 08/2010/TT-BKHquy định chi tiết lập báo cáo thẩmđịnh kết quả đấu thầu.

Đốitượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thẩmđịnh kết quả đấu thầu đối với gói thầu dịch vụvấn (trường hợp nhà thầu là tổ chức), mua sắm hàng hóa, xây lắp các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thẩmđịnh kết quả đấu thầu có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu Báo cáo thẩmđịnh cho phù hợp.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2010 và thay thếQuyếtđịnh số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầuban hành về Mẫu Báo cáo kết quả thẩmđịnh đấu thầu.


Download 

Đã xem 38458 lần ,cập nhật lúc 14/06/2012 9:29:26 SA
Bookmark and Share
Đăng nhập
Tin mới
Phong thủy
Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • Đang online: 134
  • Lượt truy cập:
  • Trong ngày: 839
  • 354777
Đối Tác
Thăm dò ý kiếm
  • Đánh giá của bạn về website Handico land
  • Rất đẹp
  • Đẹp
  • Cần thay đổi
  •  Đăng ký nhận tin đĩa ốc qua Email